MUDr. Josef Kulhánek, MBA (video-vizitka)

Pondělí 17. 10. 2011

Absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK. V současné době pracuje na Klinice plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní Nemocnice Na Bulovce, kde je zároveň odborným asistentem. Též působí jako Ordinář pro plastickou chirurgii v Nemocnici Na Františku s poliklinikou.

Více informací: MUDr. Josef Kulhánek, MBA