Nejdůležitější je pochopení možností

Úterý 30. 04. 2013

Rozhovor s koryfejí české plastické chirurgie, Doc. MUDr. Alešem Nejedlým z Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Bylo odjakživa Vaším přáním stát se plastickým chirurgem, nebo jste se k tomu dostal přes jiné odvětví lékařství?
S plastickou chirurgií jsem se setkával již během mých studií na III. lékařské fakultě, která měla tu obrovskou výhodu, že měla vlastní kliniku. Po studiích, v roce 1981 jsem nastoupil do Nemocnice na Vinohradech, na oddělení obecné chirurgie, kde jsem absolvoval první atestaci z chirurgie. Považuji za nesmírně důležité pro každého plastického chirurga, aby měl praxi právě v obecné chirurgii. Dnešní jednostupňový systém studia nám trochu komplikuje život. Když se pak v nemocnici otevírala nová Klinika plastické chirurgie, přešel jsem na ni a zůstal zde vlastně celý můj dosavadní profesní život.

Byla již tehdy vnímána plastická chirurgie tak jako dnes, to znamená převážně jako kosmetická, nebo se tehdy jednalo ještě o ryze rekonstrukční chirurgii?
Existuje jen jedna plastická chirurgie. Kosmetická, nebo též estetická chirurgie je součástí plastické chirurgie a u nás není samostatným oborem. Díky medializaci veřejnost plastickou chirurgii zřejmě vnímá převážně jako estetickou chirurgii. Plastická chirurgie je však mnohem více. Zabývá se i vrozenými vadami, získanými vadami, krytím defektů, rekonstrukcí určitých částí lidského těla.

Do jaké míry mají kosmetické operace vliv na psychiku?
Pozitivní vliv na psychiku a sebevědomí by měl mít každý úspěšný zákrok v obou odvětvích plastické chirurgie. Důležitým kritériem pro to, aby u kosmetické chirurgie byl pacient spokojen, je nejen dobře provedená operace, ale i správná indikace výkonu lékařem a konzultace s pacientem, která musí předcházet každému zákroku. Velmi důležité je, aby plastický chirurg pochopil představy pacienta a dobře odhadl, jaký druh zákroku pomůže pacientovi tyto představy splnit a nesmírně důležité je, aby pacient pochopil, jaké jsou možnosti plastického chirurga. Ideálním stavem pak je, když možnosti výkonu splní představy pacienta. V opačném případě, jsou li představy pacienta nerealizovatelné, mohlo by dojít k problémům.

Takže když bych si přál po operaci vypadat jako Brad Pitt, byl bych zřejmě zklamán?
Není v silách plastické chirurgie kompletně změnit identitu člověka. To se děje pouze ve filmech.

Když se blížeji podíváme na motivace, které vedou člověka k absolvování kosmetických zákroků, jaké jsou častější? Profesní nebo soukromé?
Nevím, zda li se to dá takto rozdělit. Jsou to vždy lidé, kteří mají s něčím problém, vědí že se s tím dá možná něco udělat a přijdou to prokonzultovat. Zásadou by vždy mělo být, aby pacient chtěl zákrok sám pro sebe a ne pro někoho jiného. Operace z ryze profesních důvodů nepovažuji za šťastné, protože je pacient absolvuje primárně pro své okolí, které jej například přesvědčilo, že je to potřebné pro výkon té či oné profese. Otázkou však je, zda zákrok tyto požadavky a představy jeho okolí splní. Plastický chirurg se pouští na tenký led, protože posouzení výsledku není v tomto případě závislé na pacientovi, nýbrž na subjektivním názoru někoho jiného. Je proto důležité, aby chirurg byl i trochu psychologem a dokázal rozpoznat, do jaké míry se jedná o autentické přání pacienta, popřípadě jaký vliv na jeho rozhodnutí mělo okolí, ať již profesní či partnerské.

Kosmetické zákroky a věk. Jak se stavíte ke zákrokům na velmi mladých pacientech?
V případě, že zákrok není indikován ze zdravotního důvodu, je na profesní kultivovanosti chirurga, aby k některým druhům zákroků přistupoval zdrženlivěji a velmi dobře zvažoval jejich realizaci.

Soutěže krásy a plastická chirurgie. Kolik je dle Vašeho názoru na soutěžících ještě autentického?
Tato otázka se samozřejmě týká i modelek. Upřímně řečeno jsem to ale nikdy nezkoumal.

Kosmetická chirurgie dnes umí mnoho, proč si přesto nedokáže poradit s jizvami?
Jizvou se tělo hojí. Jaká jizva bude, má řadu aspektů. Kde je řez umístěný, jakým směrem je vedený, jak jest s tkáněmi v okolí řezu zacházeno. Například jizva po operaci očních víček nebo při faceliftingu v blízkosti ucha bude pro laika po určité době již jen těžko rozpoznatelná. Naopak jsou známá místa, kde vznikají ošklivé jizvy, například na ramenou, v oblasti nad hrudní kostí. Při chirurgických zákrocích lze mnohdy tvorbu jizvy ovlivnit, existující jizvy však odstranit nelze. Zkoušela se řada postupů, u nepříznivých jizev, které označujeme za keloidní – obrušování, kortikoidy, zatím nic nepomáhá. Čím více se snažíte takovou jizvu odstraňovat, tím více se brání.

Mimo Vinohradské nemocnice ordinujete i v Lékařském domě v Janovského ulici. Máte i jiné vazby k Praze 7?
Žiji zde celý život, dokonce jsem se i narodil na Štvanici a nemám potřebu se stěhovat někam jinam. Je zajímavé, že si člověk za minulého režimu neuvědomoval, jak příjemné bydlení to tu je. Máme tu dva krásné velké parky, na Václavské náměstí je to půl hodiny pěšky. Když člověk žije ve velkém městě, tak v něm má skutečně žít. Čím jsem starší, tím víc to tu mám rád.

Tři oblíbená místa
Restaurace Na Mělníku
Ulice Milady Horákové
Gerstnerova ulice