Operace očních víček

Středa 28. 12. 2011

Operací očních víček neboli odborně blefaroplastik se provádí na sálech plastických chirurgií rok od roku více. Důvody jsou nejčastěji kosmetické, i když existují i případy, kdy existuje indikace zdravotní (pocit únavy a bolestivosti očí). Smyslem výkonu je totiž nejen omlazení vzhledu, ale také odstranění přebytečných tkání víček tak, aby se zlepšil komfort vidění klienta.

Jak vznikají převisy očních víček?

Tzv. převisy mohou vzniknout na horních i dolních víčkách. Jejich vznik často souvisí s věkem. Důvodem vzniku nadbytečné tkáně kolem očí je totiž ztráta pružnosti kůže. Druhým nejčastějším důvodem vzniku převislých víček je protlačování tukové tkáně skrz kruhový sval kolem oka. Existuje ale celá řada dalších situací, kdy se kolem očí může objevit přebytečná tkáň – například při zbytnění kruhového svalu očního u některých chorob, při poklesu obočí nebo slzné žlázy.

Nejde o odstranění vrsek!

Klienti si často od operace očních víček chybně slibují také korekci vějířkovitých vrásek na vnějším okraji oka. Od operace horních očních víček lze očekávat „jen“ korekci nadbytku kůže, která se jakoby hromadí nad okem, když je oko otevřené. Operace dolních víček zase může napomoci zbavit se nepříjemných pytlů pod očima. Operaci dolního víčka lze ale doplnit i upevněním koutku oka, tzv. caanthopexií nebo canthoplastikou. Před operací je nutná konzultace s plastickým chirurgem, který zhodnotí stav pacienta a určí vhodnost operace. V případě potřeby je možné provést operaci horních i dolních víček zároveň, což je pro klienta praktické. Existují také případy, kdy operaci provést nelze – například nemá-li postižené oko dostatečně funkční slzní aparát.

Jak operace probíhá?

PŘED OPERACÍ: Ještě před samotnými přípravami na operaci jsou klienti seznámeni s průběhem výkonu a zejména možnými riziky pooperačních komplikací. Ty jsou u tohoto výkonu poměrně vzácné, může se jednat například o suchost očí, komplikace v oblasti jizvy (krvácení, zrudnutí, ztvrdnutí) vzácně též ztrátu řas.

Operace probíhá buď ambulantně, nebo při krátkodobé hospitalizaci. Výhodou tohoto výkonu je fakt, že je možné jej provádět pouze v lokálním umrtvení. Není tak nutné absolvovat sérii předoperačních vyšetření jako před plánovanou celkovou anestézií.

Pacienti nemají před výkonem žádná omezení, neměli by pouze asi dva týdny před plánovanou operací užívat léky obsahující kyselinu salicylovou (Aspirin, Acylpirin, Anopyrin, …). Tyto preparátyředí krev, a v jejich důsledku by mohlo dojít k nežádoucímu krvácení v oblasti jizvy.

PRŮBĚH ZÁKROKU: Ještě před lokálním umrtvením si operatér vyznačí speciální tužkou přebytečné tkáně na víčku, které při výkonu plánuje odstranit. Poté přikročí k místnímu umrtvení. Při operaci nejprve odstraní přebytečnou kůži a spolu s ní podle potřeby také část tukových polštářků.

PO OPERACI: Jizva na horních víčkách není při otevření očí vůbec patrná. Dolní víčka se operují dvojím způsobem – buď pod jejich dolním okrajem (jizva není patrná po krátké rekonvalescenci) nebo skrze spojivku (tam není jizva vidět vůbec).

Po návratu domů je potřeba dodržovat několik prvních dní klidový režim určený lékařem. S tím souvisí také ledování operovaných oblastí přes obvazy. To částečně zabrání vzniku otoku a rozvoji zánětu. Urychlí se tím také regenerace. Z hlediska nežádoucího prokrvení je také třeba udržovat pokud možno hlavu výše než trup – použít třeba dva polštáře. Druhý den po operaci se musí klient znovu dostavit k lékaři n apooperační kontrolu a převaz.

Po zhruba 5 až 7 dnech následuje další kontrolní návštěva, při které jsou odstraněny stehy. Pokud si klient přeje, může si podle pokynů provést odstranění stehů i sám. Po týdnu lze ale ještě očekávat mohutné prokrvení tkáně kolem jizvy a mírný otok – pacienti tedy bývají často při pohledu do zrcadla vyděšeni. Kosmetický efekt výkonu v plném rozsahu je patrný až zhruba po měsíci a půl.

Po odstranění stehů je třeba jizvu promazávat mastnými krémy bez aromatických přísad – například vazelínou. Po čas rekonvalescence lékaři doporučují nosit černé brýle, aby nedošlo ke zbytečnému dráždění pooperační jizvy. Slunečnímu záření nelze jizvu vystavovat nejméně po dobu dvou měsíců, jinak hrozí její ztmavnutí. I po uplynutí dvouměsíční rekonvalescence je vhodné používat krémy s vyšším UV filtrem. Po zhruba dva až tři týdny je nutné rezignovat také na používání kosmetiky v operované oblast.