Plastické operace poprsí

Pátek 23. 09. 2011

Tvar, velikost a symetrie poprsí jsou od nepaměti symbolem krásy a ženskosti. Vznikem určité odchylky od normy u některého z těchto faktorů může dojít k vážnému narušení psychické stability u postižené ženy. Plastickochirurgické postupy umožňují problém odstranit.

Datum vydání článku
Út, 01/05/2007 – 13:00

fit_52