Rhinoplastika – Plastická operace nosu

Úterý 27. 09. 2011

Operace nosu, tzv. rhinoplastika, patří k nejnáročnějším, ale zároveň i mezi nejčastější operace estetické chirurgie. Důvodů pro plastickou operaci nosu může být několik – estetické zlepšení vzhledu, odstranění vrozených vad nosu či dýchacích potíží. Pomocí operace nosu můžeme dosáhnout zmenšení nebo zvětšení velikosti nosu, můžeme upravit tvar špičky nosu, deformitu nosní přepážky nebo úzké rozpětí nosních dírek. Během operace se většinou upravují kostěné i chrupavčité části nosu.

Operace je vhodná pro každého, kdo chce zlepšit svůj vzhled, ale hlavně pro toho, kdo má reálnou představu o úpravě svého nosu. Operace by neměla být prováděna dříve než je ukončen vývoj a růst jedince. U mužů to bývá kolem 18. roku, u žen to může být dříve, kolem 16. roku věku. Dobrý výsledek operace závisí mj. na pružnosti a typu kůže nosu. Dostatečnou pružnost má kůže do asi 40 let, ale je to velmi individuální a neznamená to, že později nelze nos operovat. Vlastní typ kůže nosu má vliv na hojení a jizvení v podkoží. Mastná, silná a pórovitá kůže zejména na hrotu nosu má vždy větší riziko masivní podkožní jizevnaté tkáně a menší adaptability na nový tvar nosu.

Prvním důležitým krokem před vlastní operací je konsultace se zkušeným plastickým chirurgem, který klientovi vše podrobně vysvětlí a doporučí nejvhodnější postup. Zejména je nutné klienty upozornit na změnu výrazu obličeje, což si mnoho klientů neuvědomuje. Dalším krokem je předoperační vyšetření, při kterém se zjistí, zda je klient zdravotně způsobilý operaci podstoupit. Vlastní operace se většinou provádí v celkové anestesii (výjimkou jsou drobné korekce měkké části nosu, které lze provádět i v lokální anestesii). Operační zákrok se provádí přístupem z nosních dírek, proto po operaci nezůstávají vnější jizvy. Z tohoto důvodu se jedná o složitou operaci, neboť operatér operuje „naslepo“ jen podle svého citu a zkušeností. Při operaci jsou uvolněny a modelovány měkké části nosu, chrupavka a nosní kůstky. Operace trvá obvykle 1 až 2 hodiny. Korekce nosu je ukončena fixací nosu sádrovou dlahou a tamponádou nosních dírek.

Po operaci jste na klinice hospitalizováni jeden až dva dny podle rozsahu operace. Nosní tamponáda se odstraňuje po 2 až 3 dnech, po tuto dobu musí pacient dýchat pouze ústy. První týden by měl pacient dodržovat klidový režim s častými studenými obklady očí a dostatečným přísunem tekutin, protože dochází k rychlému vysychání ústní sliznice. Otoky víček a podkožní podlitiny patří k pooperačnímu průběhu a asi do týdne zmizí. Prvních 10 dnů po odstranění tamponády není vhodné smrkat, je třeba několikrát denně čistit nos vlhkými vatovými tyčinkami. 7. den po operaci se vymění sádrová dlaha. Tato se odstraňuje 14.den po operaci a další měsíc se přikládá na noc. Po delší dobu můžete mít pocit ucpaného nosu, což je způsobeno otokem nosní sliznice. Drobnější otoky mohou přetrvávat i po dobu týdnů až měsíců. Hojení nosu je záležitost dlouhodobá, k úplné stabilizaci operovaného nosu dochází zhruba až po roce od operace. Tento poměrně dlouhodobý proces hojení však samozřejmě nevyřazuje pacienta z běžného života. Do běžného životního a pracovního rytmu se můžete zapojit po sejmutí sádry a sportování či větší fyzická zátěž je možná postupně po 6-8 týdnech po operaci.

Otázky a odpovědi

Pane doktore, kolik operací nosu jste již provedl?
Operace nosu patří mezi nejčastější operace na naší klinice, ročně provedeme asi 100 operací nosu. Já osobně si přesné statistiky nevedu, nicméně za svoji praxi jsem provedl těchto operací stovky.

Kdo má největší zájem o operace nosu?
O tento typ operace mají zájem jak ženy tak muži. V poslední době na naší kliniku jezdí na tyto operace hodně zahraničních klientů, zejména z Velké Británie. Česká plastická chirurgie má ve světě velmi dobré jméno, a proto k nám na estetické operace jezdí čím dál více zahr. klientů nejen z důvodu nižší ceny, ale hlavně kvůli kvalitě poskytovaných služeb.

Operují všichni plastičtí chirurgové nosy?
Toto je velmi zajímavá otázka. Každý atestovaný plastický chirurg tuto operaci zná a většina ji i prováděla, nicméně je pravdou, že dost našich kolegů ji neprovádí. Patrně z důvodu, že tato operace klade velký důraz na zkušenost operatéra.

Kolik plastických chirurgů pracuje na Vaší klinice? 
V minulém roce došlo na naší klinice k výrazným změnám, zejména k rozšíření a zkvalitnění našeho týmu operatérů. Členy tohoto týmu se stali Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, primář kliniky plast. chirurgie FN KV, MUDr. Jitka Vrtišková, MUDr. Eva Leamerová, z téže kliniky. Dlouhodobě spolupracujeme s MUDr. Václavem Poláčkem, CSc. a s dalšími chirurgy navazujeme spolupráci.

Datum vydání článku: Pá, 30/05/2008

rhinoplastika