Tvarování těla vibracemi asistovanou liposukcí

Úterý 27. 09. 2011

Již před sto lety se někteří chirurgové snažili upravovat klasickou operací určité nepříznivě tvarované části lidského těla. Vždy však šlo o výkon zanechávající obvykle velmi výrazné jizvy. V průběhu dalších desetiletí docházelo k postupnému zlepšování operačních technik, projizvení však zůstávalo.

Až ve druhé polovině 70. let byla rozvinuta do praxe myšlenka odsátí nadbytečného tukového polštáře – liposukce. Za zakladatele nového operačního postupu je považován profesor Illouz z Francie. V České republice byly prvé operace tohoto typu provedeny v roce 1988.

28-29