Doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1983 působí na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, kde zastává funkci primáře kliniky. Vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Držitel Ceny společnosti plastické chirurgie za rok 1989. Na základě hlasování lékařů vybrán do TOP 10 nejvýznamnějších plastických chirurgů ČR.

Objednat konzultaci

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý

odborník plastické chirurgie

Složené atestace

 • Atestace z chirurgie I. stupně, 1984
 • Specializační v oboru plastické chirurgie, 1990

Licence České lékařské komory pro

 • 1995 – obor chirurgie
 • 1995 – obor plastická chirurgie
 • 2006 – vedoucí lékař ve zdravotnickém zařízení pro obor plastická chirurgie

Ocenění a funkce

 • Cena společnosti plastické chirurgie za rok 1989, za práci: Primární implantace umělého skloubení při amputačních zraněních v oblasti ruky.

Vědecké hodnosti

 • Docent plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Titul docent udělen rektorem UK v Praze v roce 2004.

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost plastické chirurgie – vědecký sekretář společnosti
 • Česká společnost chirurgie ruky – vědecký sekretář společnosti

Publikační činnost

 • Autor 1 monografie (ed.)
 • Spoluautor 2 monografií
 • Více než 30 vědeckých prací
 • Autor více než 50 přednášek
 • Řešitel 2 výzkumných záměrů

Redakce v odborných časopisech

 • Od roku 1992 člen redakční rady časopisu Acta chirurgiae Plasticae

Stáže a studijní pobyty v zahraničí

 • Úspěšný účastník PSEF (Plastic Surgery Educational Foundation) pro postgraduální šestiměsíční pobyt v USA v roce 1991. Držitel „Certificate of Merit PSEF 1991 Visiting Scholar“.
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Emory University, Atlanta, 1991
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, UCLA, Los Angeles, 1991
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Hand Surgery Service, Boston, 1998
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Brigham and Womens Hospital, Boston, 1998

Pedagogická praxe

Praegraduální pedagogická činnost

 • Od r. 1992 pověřený externí učitel 3. LF UK pro obor chirurgie
 • Od r.1998 odborný asistent Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

Postgraduální pedagogická činnost

 • Od r. 1998 přednášky z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie ve specializačním kursu oboru chirurgie před atestací II.stupně IPVZ
 • Od r. 2000 přednášky z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie ve specializačním kursu oboru urgentní medicíny chirurgii před specializační atestací IPVZ
 • Od r. 2001 přednášky z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie ve specializačním kursu oboru plastické chirurgie před specializační atestací IPVZ