MUDr. Václav Poláček, CSc.

Studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy ukončil v roce 1970. Svoji lékařskou praxi a chirurgickou specializaci zahájil jako zaměstnanec okresní nemocnice v Nymburce, kde působil do roku 1976. Po šestiměsíční práci na chirurgické ambulanci OÚNZ v Praze 10 nastoupil v roce 1977 na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Praze 10. Ve funkcích sek. lékař, starší sekundář a zástupce primáře zde působil až do roku 1990.

Objednat konzultaci

MUDr. Václav Poláček, CSc.

odborník plastické chirurgie

Složené atestace

 • Atestace z chirurgie I. stupně, 1975
 • Atestace z plastické chirurgie, absolvoval s pochvalným listem za výtečné znalosti, 1982
 • Licence od České lékařské komory pro obor chirurgie a plastická chirurgie

Ocenění a funkce

 • Cena Českého literárního fondu za rok 1986 – za článek Changes in Lymphocyte Activity in Severe Burns
 • Předseda česko-amerického sympozia o plastické chirurgii PSEF Praha, 1992
 • Předsedající jednotlivých sekcí řady sympozií v naší republice i v zahraničí. Národní reprezentant v Evropské popáleninové společnosti, 1989-1991
 • Jmenován do výboru kongresu Mezinárodní konfederace PRCH v San Francisku, 1999
 • Člen atestační komise  a akreditační komise oboru plastická chirurgie
 • Medaile Purkyňovy společnosti „Za zásluhy o plastickou chirurgii“, 2007

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Společnost plastické chirurgie ČSL JEP
 • Společnost estetické chirurgie ČR
 • Americká společnost plastické chirurgie
 • Mezinárodní společnost plastické chirurgie (IPRAS)
 • Evropská společnost plastické chirurgie (ESPRAS)
 • Popáleninová společnost JEP
 • Mezinárodní popáleninová společnost (ISBI)
 • Evropská popáleninová společnost (EBA)

Publikační činnost

 • Autor nebo spoluautor řady publikací v odborných časopisech
 • Přednášel na mnoha odborných kongresech a sympoziích
 • Spoluautor odborné publikace „Manuál estetické chirurgie“

Stáže a studijní pobyty v zahraničí

 • Předpromoční stáž na universitní klinice v Hamburku, 1969
 • Klinika plastické chirurgie Helsinky, Finsko, 1980
 • Klinika plastické chirurgie Bratislava, Slovensko, 1981
 • Kalifornská univerzita a všeobecná nemocnice San Francisko, prof. Luis Vasconez a dr. Juris Bunkis, 1984
 • Imunologie – nové poznatky v HLA sytému, ILF Praha, 1984
 • Mikrochirurgický kurs univerzity v Jeně, 1987
 • Plastická a rekonstrukční chirurgie dr. J. Bunkise, Blackhowk, Kalifornie, 1989
 • Kalifornská univerzita San Diego, prof. Jack C. Fisher, 1990
 • Kalifornská univerzita San Diego, 1992
 • Středoevropský kurz estetické chirurgie, Praha, 1994
 • Dimenzionální prsní náhrady, Nashville, Tennessee, 1994
 • Klinika plastické chirurgie Manchester, Anglie, 2007
 • Využití harmonického skalpelu v plastické chirurgii, Madrid, 2008
 • Klinika plastické chirurgie New York, USA, prof. Matarossa 2009