Prim. MUDr. Hubert Topinka

Studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 1967. Po promoci začal pracovat jako sekundární lékař na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Praze 10. V roce 1969 přestoupil na Kliniku plastické chirurgie stejné nemocnice, kde působil jako odborný asistent.V průběhu třiceti let lékařské praxe ve Fakultní nemocnici zastával funkci tajemníka Katedry plastické chirurgie a vedoucího lékaře oddělení kliniky.

Objednat konzultaci

Prim. MUDr. Hubert Topinka

odborník plastické chirurgie

Složené atestace

  • Atestace z chirurgie I. stupně, 1973.
  • Atestace z plastické chirurgie, 1981.
  • Licence od České lékařské komory pro obor chirurgie a plastická chirurgie.

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská komora.
  • Společnost plastické chirurgie ČSL JEP.
  • Společnost estetické chirurgie ČR.

Publikační činnost

  • Autor nebo spoluautor 28 publikací v odborných časopisech.
  • Přednášel na mnoha odborných kongresech a sympoziích.
  • Na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Praze 10 byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných úkolů.